Sposób na: Pobieranie filmów z stron takich jak Youtube, Facebook etc.

Do pobierania polecam program youtube-dl.

Następnie za pomocą komendy „youtube-dl link do filmu” pobieramy film na dysk.

U mnie widać, iż używam komendy „yt” jest to alias, więcej o nich w poprzednim poście.

Reklamy

Aliasy, czyli „instaluj” zamiast „apt-get install”

Tworzymy plik .bash_*
ja swój nazwałem „.bash_aliases
po czym umieszczamy go w Katalogu domowym.
Teraz wystarczy wpisać swoje aliasy
alias skrót=”komenda”
kila moich aliasów


alias update="apt-get update"
alias upgrade="apt-get upgrade"
alias instaluj="apt-get install"
alias cls="clear"